બિપરજોય વાવાઝોડા સંદર્ભે રાજ્યના તમામ જિલ્લાઓમાં કંટ્રોલરૂમ કાર્યરત : સહાય માટે કંટ્રોલરૂમના નંબર પર સંપર્ક કરવા અનુરોધ

0
1147
પ્રતિકાત્મક ફોટો
પ્રતિકાત્મક ફોટો

 • ટોલ ફ્રી હેલ્પલાઇન નંબર ૧૦૭૭ લગાવી પણ જે તે જિલ્લામાંથી સહાય મેળવી શકાશે.
 • નાગરિકોને સહાય માટે કંટ્રોલરૂમના નંબર પર સંપર્ક કરવા અનુરોધ.
 • દાહોદ જિલ્લા માટે 02673-239123 ડાયલ કરી શકો છો.

ગુજરાત ઉપર તોળાઈ રહેલા સંભવિત બિપરજોય વાવાઝોડા સંદર્ભે રાજ્યના તમામ જિલ્લાઓમાં જિલ્લા વહીવટી તંત્ર દ્વારા સહાય માટે કંટ્રોલરૂમ કાર્યરત કરી દેવાયા છે. નાગરિકોએ વાવાઝોડા સંદર્ભે સહાય માટે કંટ્રોલરૂમના નંબર પર સંપર્ક કરવા રાહત નિયામકશ્રીની કચેરી દ્વારા અનુરોધ કરાયો છે.

વધુમાં જણાવ્યા અનુસાર રાજ્ય સરકાર દ્વારા કાર્યરત ટોલ ફ્રી હેલ્પલાઇન નંબર ૧૦૭૭ લગાવીને પણ જે તે જિલ્લામાંથી સહાય મેળવી શકાશે. રાજ્યભરમાં કાર્યરત કંટ્રોલરૂમના નંબરો નીચે મુજબ છે.

 • રાજ્યભરમાં કાર્યરત કંટ્રોલરૂમના નંબરો :
 1. અમદાવાદ – 079-27560511
 2. અમરેલી – 02792-230735
 3. આણંદ – 02692-243222
 4. અરવલ્લી – 02774-250221
 5. બનાસકાંઠા – 02742-250627
 6. ભરૂચ – 02642-242300
 7. ભાવનગર – 0278-2521554/55
 8. બોટાદ – 02849-271340/41
 9. છોટાઉદેપુર – 02669-233012/21
 10. દાહોદ – 02673-239123
 11. ડાંગ – 02631-220347
 12. દેવભૂમિ દ્વારકા – 02833-232183, 232125, 232084
 13. ગાંધીનગર – 079-23256639
 14. ગીર સોમનાથ – 02876-240063
 15. જામનગર – 0288-2553404
 16. જૂનાગઢ – 0285-2633446/2633448
 17. ખેડા – 0268-2553356
 18. કચ્છ – 02832-250923
 19. મહીસાગર – 02674-252300
 20. મહેસાણા – 02762-222220/222299
 21. મોરબી – 02822-243300
 22. નર્મદા – 02640-224001
 23. નવસારી – 02637-259401
 24. પંચમહાલ – 02672-242536
 25. પાટણ – 02766-224830
 26. પોરબંદર – 0286-2220800/801
 27. રાજકોટ – 0281-2471573
 28. સાબરકાંઠા – 02772-249039
 29. સુરેન્દ્રનગર – 02752-283400
 30. સુરત – 0261-2663200
 31. તાપી – 02626-224460
 32. વડોદરા – 0265-2427592
 33. વલસાડ – 02632-243238

#biperjoy #cyclonebiparjoy #cyclonebiporjoy #cyclonealert #cyclone #બિપરજોય

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here